สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

เฝ้ารับเสด็จ ณ บริษัท ซี พี แรม จำกัด

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรศูนย์นวัตกรรมซีพีแรม และโรงงานชลบุรี บริษัท ซีพีแรม จำกัด อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ด้านนวัตกรรมอาหาร ในการนี้ รศ. ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมเฝ้ารับเสด็จ และเข้าศึกษาดูงานเพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้บูรณาการการเรียนการสอนทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ โดยเฉพาะด้านการพัฒนานวัตกรรมอาหาร ให้มีคุณภาพและมีคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค ความรู้ด้านวิศวกรรมไปพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ช่วยอำนวยความสะดวกการทำ และงานออกแบบสายการผลิตอาหารแบบอัตโนมัติช่วยประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ของบริษัท ซี พี แรม จำกัด ปภาภรณ์/ข่าวสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wHEJboo1GD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal TWnsPKpc3e สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal KHdQgR94Gi สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal KRmTQhMBuj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal mHaNfalZVR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Zf66XFVOC9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal tqNcJMiEve สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BA6zEiNO9T สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal EPT0sBkcaL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal sjkLBV29m8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal zw6HyPRXdB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal AkwY0GcWQE สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jkflEUd9iU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal EP9YAKTDUf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal C2CEKpwKZ0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hUjOPnlFyc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal MdM51Btnh1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7iCctsr51j สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wirjntVRQd สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Ji9Qo7vkW8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal yrqRhZUECj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BgL28322IE สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal aJjECiwCNK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal IgBYBfSOpb สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7Q4bQfByRZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal MHmCHjJzqV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HEbV1yBZgu สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal GN6jZgOO4k สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal q3onkbCqdm สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal p930aqHBnQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DGiQy2mCpj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Ph2Q7qBqBv สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal r3zTnXmiOd สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1kPyiPeuM5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7T2jERvoGA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 881QnKiaUK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 5pPUXkkgIn สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal fWjUmiSULy สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal IzKqLe9wkS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vLY4cd9Q60 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal bhihBhyq6D สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal smdmnGXHS8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qzW5j8tI9a สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal AQL4nAJPY3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal J9tSZSZvdW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal z0AjqmyASS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal owPyuqio3c สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ru82JaonKu สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal m6BG0XZSSK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 0yHcuJL6I1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal UGtdk6wRIk สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal tmcRKw3mWg สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal eSoF9dWasp สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal M6Q0X7S6by สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal TqdtKEQifI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal YvA0mHrX82 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal reWgNf61JS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lU1INSZzuu สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal X5YNZV7jcP สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 99bLPcJO4B สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal CnBe2lEz6D สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal T7zu5bKY09 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี