สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

รศ. ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา และผู้บริหารโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) ร่วมศึกษาดูงานระบบการจัดการศึกษา หลักสูตรการเรียนการสอน และห้องปฏิบัติการ ด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ระบบสมองกลฝังตัว แมคคาทรอนิกส์ และการจัดการธุรกิจอาหาร ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ ณ นันยางโพลีเทคนิค (Nanyang Polytechnic) เทมาเส็กโพลีเทคนิค (Temasek Polytechnic) และ สิงคโปร์โพลีเทคนิค (Singapore Polytechnic) ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2561

ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี