สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดีและรักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา และโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) ร่วมต้อนรับกลุ่มมิตรผล และ Guangxi Vocational & Technical Institute of Industry ในโอกาสศึกษาดูงานและเข้าหารือแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษา ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี