สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Innovation Workshop แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา โดยได้ผู้เชี่ยวชาญด้าน Art & Graphic Design คุณมากิโกะ คุนิเอดะ เป็นวิทยากรพิเศษ สำหรับการอบรมครอบคลุมในเรื่องของการฝึกออกแบบ เขียนแบบ วาดภาพ สร้างนวัตกรรมในรูปแบบการออกแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์สามมิติ การคิดอย่างสร้างสรรค์ และการร่วมประกวดผลงานการออกแบบของผู้อบรม ในระหว่างวันที่ 6 – 10 กรกฎาคม 2561 ณ อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ปภาภรณ์ ข่าวgal bIhUpDzDX4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal LgmA8hZzmJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal naJkZ217Kj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ccM6JZjYIa สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7SIHyqZ5eQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HPH3pPlopH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DGnZiPChMs สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal G2OSacUObP สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal KvihlX6LvE สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal GpDQMWLzod สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal A7mCsCYWQD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 84r3wuqFcI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal scefMNpaoM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ZfiHiHwE6W สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal V4mKWwWQl8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jonTSEoKqN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal GFNAyaoBn8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal cV0VfZXh7I สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Q6GRRm90ZY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 0E1kflueFs สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal JoORUpr4KT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vaQOrcLyXh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qrHBQnZNPZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Sy8vAzalsA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 5WXVKp7wX5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal pSBTeg5hOD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal l4XPjH8IhS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal leO4VnvUtJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jETTnN2cKo สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal NahAg1zA0i สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2zwQEOpyyt สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Z7NRuPg0HE สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wfUOQbQqLQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal i1jHHGTlOE สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal pnanjVMrrK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal FczuhuRMpk สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal eLb7n2EZVu สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jVteKjpAJb สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal TIkBjaYjXO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal h0gyUGbtk9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3voGmbD8L1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal KFSm1pvRnj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 71y8XO8U5f สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal IwaoFoXsZf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal kCIGmFdjvz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lGN5izUJ3r สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal cphrE3e3eD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal sbLT5PJHwg สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี