สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

อาหารไทยโบราณ สืบสานตำนานชาววัง

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ อาหารไทยโบราณ สืบสานตำนานชาววัง เมนูขนมจีนน้ำพริกโดยมีอาจารย์กมลปรีดิ์ ณ ระนอง และขนมจีนน้ำยาปู โดยเชฟนวมาศ ลักษณ์อนันต์กูร เป็นวิทยากรพิเศษ ผู้เข้าอบรมทั้ง15คนได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และลงมือทำแต่ละเมนูด้วยความสนใจในบรรยากาศเป็นกันเอง และได้รับวุฒิบัตรเมื่อเสร็จสิ้นการอบรม ณ อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604)

ปภาภรณ์ ข่าว
เครดิตภาพ ​งานโสตโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ​)gal mzrWWQeZ6C สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal PESc4GIYOp สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal bMgj2Bp8ct สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 45LutDK9fS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal C9wrKZOsMW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6c7qQhLS3Y สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal rdyEUtCfiJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vO4wIEQ5fF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal dlf3y6jLsH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vMpPY0OqAF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal gqpoRfFC8J สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal uqggVKTFU9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hbcvuK0RPk สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal pdnpNwT8Gf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4CdGUXlO68 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal VdWOp0v8Yk สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BQXfg3wPQb สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal i2id0oBToj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal mjejyum5kd สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lpOBtmHM8a สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal dbEp6hzNEh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal GWn84skf3z สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal oesHGDJ8Ce สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal G0cUD9HnIy สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1qCiKEU9N6 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jbGArBllgf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal k9PFkKKBHo สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal u4j7oCQbeP สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 5RlbU5gXDL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal W9DjiIMCYQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal pwdCXNKyRU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal V7vV4UlD9W สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jSAnpi2goh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal d8ATI2u3nL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal yO1TAknAPJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal g2QcRfdmob สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BsSr8dbSOT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal nDZA9ul9la สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DT63J43yvD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Op8fl56A4c สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Cg0WopyfAN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal TRlMjt0umO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jJUX6oT0IJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal VJisa2sYve สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี