สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษา

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ฝ่ายสำนักวิชาศึกษาทั่วไปได้จัดกิจกรรมขึ้นในโครงการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านวิชาชีพของนักเรียนและมีแนวโน้มสู่ความยังยืน โดยมีคณะครูและนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จำนวน 120 คน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพgal scHmSz5m8W สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal prSIu1737H สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal cijpEWBvsD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal dNlCwhamUZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal JT3D8wkUWI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal IGH3idltAf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wWHOUnJFrk สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qP4kLo8be6 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal A8t9FiDBQM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal PWEcPtXtA1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4NTVKejJW3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal h0HcaYpzsB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Y2QGpJgu6o สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1QZyNaP2KO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal K8AUZvTPQO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal A62VzBWlOy สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal oM1YszOn6D สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ktDvtZO1G2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ZzmV95Y8Mp สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Q6pMoJii09 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal szPL7vV95T สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal kHoJWyQCPf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal YO8kJhpIpc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal LONp1DTY7u สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal b4jutXr5tT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal LHclCcRw1H สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 8OY9MrJBOP สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal S8CZ7oYnhi สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal GGoea7FgpV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal GwV9hcotcg สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal aiGVgdZYit สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal oy9RVYPkVQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 9jNQn64JzE สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal IbTetHMpni สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal CrTGSItyR0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal M7sKhfc0R0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal u6tmOYoW1w สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal doi39py5zD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal aFG7hArg1J สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal g5ugEiqtka สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Zpltz1LcCC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ePT6ibadbR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 0fm8SuUM2a สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DHD9SDzOH5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1VhYGUK3Bj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2MHidsICBH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal XJVzI3YHrg สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal QzytIq6ifO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal KZRsh4U0Hw สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Zg6YMZfSjN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal nj1GOvDfA6 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 8R7C8MUyff สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal foWikvUgRI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal G6vaZqW4vU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal u2mTPLD74E สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal oYQWloYHK2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี