สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา และโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) เข้าศึกษาดูงาน และหารือทางวิชาการ ในการส่งนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา นักเรียนโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) เข้าฝึกสหกิจและฝึกงานในสถานประกอบการ ณ บริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ดาย จำกัด

ระดับปริญญาตรี