สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา จัดโครงการอบรมการจัดการธุรกิจอาหาร Mini Food Business Managementรุ่นที่ 2 “สร้างโอกาส ตลาดผู้สูงวัย ด้วยธุรกิจอาหาร” ระหว่าง วันที่ 16 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม 2561 โดยโครงการ Mini FBM เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ในการเริ่มต้นธุรกิจอาหารที่เหมาะสมกับผู้บริโภควัยเกษียณ และยังเป็นการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในธุรกิจอาหาร ต่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย เนื้อหาการอบรมครอบคลุมในเรื่องโภชนาการและมาตรฐานอาหาร การตลาดธุรกิจอาหาร นวัตกรรมอาหาร การบัญชี การพัฒนาตัวแบบธุรกิจอาหาร พร้อมรับฟังประสบการณ์การทำธุรกิจอาหารรูปแบบต่างๆ ทั้งธุรกิจขนาดใหญ่และธุรกิจขนาดย่อม ฝึกปฏิบัติการประกอบอาหารสุขภาพและอาหารสร้างอาชีพ การศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรเขากระปุกตามพระราชดำริและโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา และการพัฒนานวัตกรรมอาหารรูปแบบใหม่ ปภาภรณ์/ข่าวgal G41uTWDlsH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal dgB1hH7ayN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7gd85nVd3m สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal CIfdlC2lOo สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal zqcjWTp2gi สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DR1iP94WdQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal XuRbFlU20K สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal nfEss60Hp1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal AqFmt2Pr29 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal D7hEXgiPt1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal e37jeb5XGz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal GCDztogOoz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal LPdnRjBKnB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Dy8RZtBBqo สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal T6TNKzTppL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal RCEBgRLzFK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal rzp62Sc3zC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal sf8S6FyHiO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DbKVT0ySvE สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal yfZjjDqnfP สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal zvdntUYHgT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BDUaBlSo31 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ZqSQLHlZj8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal MCNXHBdlUu สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal J3K3E73Bo6 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 8s12Bd40FE สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal SlYGntL671 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1hCPDNBVDd สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3NuAkzGNAN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal QdzXqHNI9r สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal imCl5kl4ma สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4QAIwyDzCF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal VevkwPamQP สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal m5JgIDsWkj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal H0ZJX25G2M สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal KlRcoRynto สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vb19pmCwZN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Y6pj0jZwg1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal LvSZDXmyap สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 53NPU8sw4C สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal shc57PTIKw สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal IF5Rw4k7GL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal zph064ch4s สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 5FfOGyqIw0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal McE8BOKtl5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3SW9Jtd4BT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7HyrQShHlh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal IrOfDDCYwW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4ytIIWRaTq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HPiDRtsTca สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal b9f9PCDBJK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DHkTUGwW1k สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hL2J2Vkwns สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3YzXLjwFIW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal REfsL13uMV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vg5IEW2fGp สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal U0aDftU1bB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal SZMojieuF4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1zp7vkBzzu สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal fFoVeZNHRv สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 60LYcaQLyj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Lr3LLmobJE สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 16KvH55nSF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal PIJeigMHH2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Pnj8jQRsZ7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal rDbBvhtoBK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal icC26dT401 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ZZKJgtmIpH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Ja0EAOqH7H สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal YREas9rWy3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal k0M2ntY0jb สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal q42II0Y1Ps สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal PXhDcUhPTN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal IoyIv1VSCw สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hdEY8L63MM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Wr9z0CYgrm สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lHImGVDQcR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal XcB6MBJKRa สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1dshSAts7I สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal CNIohn57ni สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal itco4yu0T7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Vg5a4LJuug สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wpr2ZmZBQk สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ADlamRJZrm สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal UaZ7scmABi สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qtN2v5JDfh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hfW1aP2IHy สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hWFyAStRHm สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal R0fbI1fnYi สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal gr8aGO48eU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 38QjrmkLVP สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qZrqD1e4Jm สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal j11dcDy41C สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3wYRfcqkPb สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal CSI1jC1YA2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ymOzRHwu3Y สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal c15Bl6VlCc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Rr1HKWbZSV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal WBzziANEZG สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal FsNIdy5CKP สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal rkdqkJCXMH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7pPTn13dNC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal WzDFYU231q สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3gvAUWBulj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 9I5WUt3eT0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jEcidf7oVy สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qRprT0EX0k สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal nLNco6kpXQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal CU9S5STkgS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal fc1O9M8GrR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal muO155SRFy สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 9hHI0cKV5m สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hbMtEHQ0cW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal CzJTAQYN82 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal VRiHgCZv6E สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wiOlbLiPCL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jTZy2ObGqU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal eAgwd70F1c สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal F0bsVmlv5W สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal dbQiUufWJV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal RsVJsyGO7R สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal mAohjQQ0FY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 9TFLfK6APs สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal QtMgzP8MSH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal RQsRApUF6X สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3fT8b2oszz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 32fiv0kzv6 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BdVpNM7jgb สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal RT1YcgaheQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal JakBm0Xh2X สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BpizqEBOGS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal j4WLGbIEoK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal egY0wcC24D สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal MhNUaTAJAT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal FUDelt6Dbr สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lDJEcaiOYY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal KDrHMba0gM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal oDDG0empSg สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3jTDTbdHQd สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal QVRiMrIG7O สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Q7TEF6EQRJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี