สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

วันแม่แห่งชาติ

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 12 สิงหาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี และคณะผู้บริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา และโรงเรียนจิตรลดา(สายวิชาชีพ) ร่วมลงนามถวายพระพร และทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย พร้อมถวายดอกไม้และบัตรถวายพระพร วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ สถาบันสิริกิติ์ สวนจิตรลดา ปภาภรณ์/ข่าวgal bj8Gt7u4hq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal AQLRkolg89 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal nuvyUp3JEO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal K4PE0z13Pt สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal pSs8omRahK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vgv9YOB9Vv สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal N4TVKn3frk สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal zkhtDtWKOR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal mzno0g09OS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal F2aqTuOfLX สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี