สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

รับมอบฉลากและโล่เกียรติคุณ

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 นายวุฒิชัย กิจวาส หัวหน้าฝ่ายบริหารระบบกายภาพ ตัวแทนวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาเข้ารับฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน และโล่ประกาศเกียรติคุณ ในงานมอบฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน และโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2561 ที่จัดขึ้นโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพฯ ปภาภรณ์/ข่าวgal vnyQ9LdSYR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal LNvLPSubwi สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HvKnWNNDP8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal SwvP2VIk9f สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal AhdzW5y8nf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal MPohEqdnLm สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal LpJDIfFYHN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal TjkMdnJcDp สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 0dGdNDimLG สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BRcHpRHptf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ngbZIaMFeU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DeWQ47Oklr สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DeSiv1gs8p สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal iWHtVpDI5S สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal uoKznXrZrF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hY4YcRBudn สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal f3Zrrvk7TY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lpOEhGWb88 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal VTJjboKoLv สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 5w6yE0ZCy6 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ED68IiSJZh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal AaOjuZHeot สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal rk9quWV2pZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal F4ZOvtLrwa สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal WGT1HifuWm สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal aa0Gz34ioS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Hffc155vgB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ecSCcv4jWR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3Mn0Cs7rMs สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qCva01RIMB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal sz51peND6M สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal KeSU2XZgGN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 0m02mIlEN8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jSgCfWuFFE สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal C9qeAL15M9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6B9O45dINj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BqZERZciGX สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ZCCqkMu08F สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal av03YODGjc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Ny3Mnyg8ZM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 25cPaYgdCp สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal OAu5cJ1GoH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lYimFSpJaO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal svFh9XX686 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lSZ9Mvys32 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal aOenwEed3H สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ynBrZNX47U สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal mCtBZ0fedj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal JaStOAIuzq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hnbnwTGoDF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal VKiaXjf2Pw สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี