สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

เทคนิคการก่อสร้างของไทย

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 รศ. ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีพร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมหารือเทคนิคการก่อสร้างของไทย กับคณาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ ห้องรับรองท่านผู้หญิงอังกาบ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ปภาภรณ์/ข่าวgal 4CTIvEKJlN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal K54GQUONmS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal iBHwYTgYQK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal suemcK0Wtl สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal CIVKP8Ws3E สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี