สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

เทคนิคการก่อสร้างของไทย

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 รศ. ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีพร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมหารือเทคนิคการก่อสร้างของไทย กับคณาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ ห้องรับรองท่านผู้หญิงอังกาบ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ปภาภรณ์/ข่าวgal 4CTIvEKJlN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal K54GQUONmS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal iBHwYTgYQK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal suemcK0Wtl สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal CIVKP8Ws3E สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี