สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

แนะแนวการศึกษาต่อ

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 ฝ่ายสื่อสารองค์กร วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีแก่นักเรียนชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) โดย รศ. ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี และ ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์ปเนต เสรีรังสรรค์ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ และอาจารย์กฤษดา ศรีจันทร์พิยม อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นวิทยากรพิเศษ ณ ห้องประชุมใหญ่ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ปภาภรณ์/ข่าว

ระดับปริญญาตรี