สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา โรงเรียนจิตรลดลา (สายวิชาชีพ) และ Singapore Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ ร่วมเปิดโครงการ Learning Express 2017 โดยรศ.ดร คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นประธานในพิธี สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นโครงการความร่วมมือของทั้ง 3 สถาบันในการสร้างเยาวชนนักคิดบนพื้นฐาน Design Thinking เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาร่วมกันสร้างนวัตกรรมชุมชน ผ่านการลงพื้นที่จริง ฝึกวิธีคิดอย่างนักออกแบบ ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคผ่านเทคโนโลยีที่เหมาะสมและกลยุทธ์ธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และการเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม ของแต่ละประเทศ ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ปภาภรณ์/ข่าวgal OaZL78qJ6k สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Y6lSEjkayG สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 80k5CPUzfH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal gUds7E7jJY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal IXpudgKYd7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal SkfQyYgUBh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3jDTiJVyAW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal f3Wz8zp39E สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal KVSy3Z0upD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal QS8rpvMPTR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal sYJmYlA9dV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Niqmlbf5Qc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal mqoUUI2Sou สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal r3tYNrDEbQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal kLBPQKtQh0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal nnqRsYEcPW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7kX3bdOVBN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hSBAd4Bbt9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal QOygXCHgga สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal JOoloBp0NT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal M5Wr48rSeI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BdWqYOKQww สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jsN5v8Pr0A สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lpq93qiEsl สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal XQ4qA57wlc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DzPFuQGMsQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal msnbuw5605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal OcZJOzydJu สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal AhBHAbS1cW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal yJpWEkFGc4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ELjEv8e3mX สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal SRrXTwVlIh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal MzcdqFb5R1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3S1yvqsDCd สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal kcWW9FBXUH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal WgbGAtljDT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ADnlvGD2o3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal tIu5yNJRiz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal kcAnm0Wdhn สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 8bT668DQpE สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Yh8wlMd2j1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 8b8sQEB4HX สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4mBPiEjuQM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal T1MZr7kg2s สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 01wJYEQJdQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal rpaa9ET75h สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal b9adHFEaig สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal J1wNs7TAEe สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal TlIW86LyZO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HVXeJqlC00 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal RoaB2jOAzj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wgACglpqT1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 41ieFkwXu7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal eW3ETHYzoa สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6LlSwHRRRQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal yWMlVdsgtv สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal cDk1JT2Jjj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal VgKE9dyfun สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal WMOKSkSHLT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6RMdkW2VHh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal uE5YSU7Y84 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Q81N7frL7f สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 8VNKLEueuM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal j5XUIdf7E9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal TeWQgKKnYF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vte53QwqJ3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal aPFti7oTDR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ga2seH4QiW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 9DHIUFkBVB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qiriRuiRZI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4cTv9M158J สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hVgjRkVYgy สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal zfT0CebRk1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2LP6z00qh8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal KfXev1FSFO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal IpjtsUAvsU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal udvBmn3JOd สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal C1saWE4fUI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal bh74MhQOnY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal tHcdY8AGAy สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal F55pllOV7b สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7W54QNh6UW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal RO5hGaNPKJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3Mj6iR8Kjg สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal nXXUfwKg18 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal N5qS5v8zWu สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lbXCuOWqNc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ouM3kJVSKE สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal beP19TBt0n สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal YLIVZdWF6C สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vj2vy2ss7E สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal pzaD2hh9B1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal aDMBf9908y สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Lu3w7UnTcY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal tXvCpU7bK1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal VpIStT6hPI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal m5W2OT6dVD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal EhudP95eWH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qc504guql1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal IzQ4ldyHZ6 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal bE2V10hBau สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ZD3MoOqS2V สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Qr6taPAKet สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal l76izar13G สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal MP0f0WT4cO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jl1V3B7VDj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal XA20ocO20l สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal RMOEZ8A23i สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 23V4cpeBj9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1Cv58D0wwc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal MeN76srqDZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal RSzSbtm5wU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal SFMfRgLWmL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HIeKIDWwFW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal O0WYdEESOW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2Qtf3rnE8Y สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal H6KgVmHsYw สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal YzNk2ybbW5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hZc3EBCAR0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7VFIX4p1wn สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 8uNU623f2c สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal uIy0lfoS3K สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal T2CJI7ApT2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal zBPY62fQ1s สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1fMKlYlaY1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal aNVBAOo9Ve สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal EnrMTNz6PT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal EGwizP1voB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal E6KDRRMiBS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7G19t9oUVw สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Z6mciIU42l สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hi0QTq6muK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1yIKuIYqo4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal fuB2oH4sX7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal iO69Ssmral สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1e425YsblW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal dpoEIf9078 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal U6WXKQEJp2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal W1JffpAMm5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี