สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา จัดกิจกรรม Happy Market ตลาดสินค้าเพื่อการเกษตร จัดจำหน่ายสินค้า organic เช่น สินค้าเกษตรอินทรีย์ อาหาร ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และผักผลไม้ปลอดสารพิษตามฤดูกาล ในวันที่ 3 และ 25 ตุลาคม 2561 ณ โถงชั้น 1 อาคาร ๖๐ พรรษา ราชสุดาสมภพ (604)

ปภาภรณ์/ข่าวgal HMTHlCHFlF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Gr1QIvWN7E สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal sPBtgSdiDa สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal EAOg348hmM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal dmeVKAubdW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ck0rgK1LWf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal NkdeQrydOF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal C16DSP9OCg สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal rT7nlaFoUD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal pArwdjmn7Z สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal csf0Ii4Rzr สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal PEZzI0jJYX สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี