สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แสดงความยินดี

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ในโอกาสที่ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี ได้รับรางวัลเกียรติคุณ “โพธิ์ทองคนต้นแบบ” จากประธานองคมนตรี เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 จัดโดยพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ การนี้ ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี ผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและตัวแทนบุคลากร มอบการ์ดและดอกไม้แสดงความยินดี จากนั้นท่านอธิการบดีกล่าวขอบคุณและกล่าวอวยพรแก่คณะเพื่อส่งต่อกำลังใจในการทำความดีต่อไป ณ ห้องรับรองท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EmcusjR9RGZBpzbjQUcU4A8ByIY-Fp-wRxlIZ-LZT2iqYA?e=jNSsBD

ชมวิดีโอพิธีมอบรางวัล
https://www.youtube.com/watch?v=7vofYq1t6iI

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี