สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

แสดงความยินดี

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ในโอกาสที่ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี ได้รับรางวัลเกียรติคุณ “โพธิ์ทองคนต้นแบบ” จากประธานองคมนตรี เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 จัดโดยพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ การนี้ ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี ผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและตัวแทนบุคลากร มอบการ์ดและดอกไม้แสดงความยินดี จากนั้นท่านอธิการบดีกล่าวขอบคุณและกล่าวอวยพรแก่คณะเพื่อส่งต่อกำลังใจในการทำความดีต่อไป ณ ห้องรับรองท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EmcusjR9RGZBpzbjQUcU4A8ByIY-Fp-wRxlIZ-LZT2iqYA?e=jNSsBD

ชมวิดีโอพิธีมอบรางวัล
https://www.youtube.com/watch?v=7vofYq1t6iI

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี