สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ร่วมจัดนิทรรศการศึกษาต่อและอาชีพ

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ฝ่ายสื่อสารองค์กร สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมจัดนิทรรศการศึกษาต่อและอาชีพ ณ โรงเรียนปทุมวิไล เพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำการศึกษาต่อสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 1,070 คนgal la14kw7GFE สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal usBaZl4LZA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HVgCFAa4Gi สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal NHv3jaEufl สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal dBq5iqXkvA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal rbU9F3z9DF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ujh217eNwA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี