สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ร่วมจัดนิทรรศการศึกษาต่อและอาชีพ

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ฝ่ายสื่อสารองค์กร สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมจัดนิทรรศการศึกษาต่อและอาชีพ ณ โรงเรียนปทุมวิไล เพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำการศึกษาต่อสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 1,070 คน

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี