สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

รศ. ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมหารือและลงนามความมือทางวิชาการกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT) แห่งชาติ โดยมีกรอบแนวทางความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมวิชาการเพื่อการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การพัฒนานักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบัน ณ ห้องประชุมสภา อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี