สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

แนะแนวการศึกษาต่อ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้กับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน การรับนักศึกษา ของสถาบัน ให้กับนักเรียน และอาจารย์ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ปภาภรณ์/ข่าว

ระดับปริญญาตรี