สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แนะแนวการศึกษาต่อ

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2561 ฝ่ายสื่อสารองค์กร สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้กับนักเรียนโรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม ในงาน “เปิดบ้าน 100 ปี สตรีมหาพฤฒาราม” เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน การรับนักศึกษา ของสถาบัน ณ โรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม เขตบางรัก ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี