สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Link Campus Cabling 2019

วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Link Campus Cabling 2019 มีผู้เข้าร่วมอบรม คือ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และนักเรียน นักศึกษาจากโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal MQZml8ETqg สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6GO52aeH3E สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Y4u1atEi1T สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HVlv0oFf6J สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal RZuOruZ6eb สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ELZZ0UMJPF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal COzu8hyhC7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal pL49A2yBdc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal K5leUMJUTX สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี