สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการ “Happy Workplace & Happinometer” มีหัวข้อการเสวนาที่น่าสนใจ 2 เรื่อง คือ “Happy Workplace การสร้างองค์กรแห่งความสุขในยุคดิจิทัล” โดยได้รับเกียรติผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 4 ท่านมาร่วมการเสวนา ท่านแรกคือ ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ท่านที่สองคุณฤทธิ์ ธีระโกเมน ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป ท่านที่สาม ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ รองประธานและผู้จัดการทั่วไปฝ่ายปฏิบัติการฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ บจ.เวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) และท่านที่สี่คือคุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ พร้อมกันนี้ทั้ง 4 ยังได้ร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์การสร้างองค์กรแห่งความสุข ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ สำหรับหัวข้อที่สองคือการบรรยาย “Happinometer และ Happinometer Model” ได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมทำกิจกรรมเวิร์คช้อปการใช้ข้อมูลจาก Happinometer เพื่อสร้างแผนปฏิบัติการสร้างสุข การนำเสนอแผนการสร้างสุขเพื่อนำไปสู่องค์กรแห่งความสุข และกิจกรรมสร้างเครือข่ายระหว่างผู้เข้าอบรม โดยกิจกรรมมีขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2562 ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาgal sv9pQEF4V8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal olsFOq4UbE สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal MwceLIPAXs สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BvimFQZzY6 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal V3ao4uB6gz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal nKsR8NQSPm สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wsw6UOjq3G สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal yzZfEr1nSs สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal IbBCKzEYjM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 214XCPt2EL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 8OCCDdHNnw สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Z2t09R155z สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jKdR9B2MG1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Y3KqE3W9vW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal WtqiRKAtzh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 5soZl4HNdp สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal zvXadAapXt สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal YbTzX1dK8r สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal XWhtYo5KAv สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DLEQg1Vijh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6kheq186eo สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal NWXW8uve0P สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal bfuokYK1wT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 9CVBKvpOhI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal kPjEmwnG9z สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qwrfwBOeCI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7mmwlIA3vN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal U4uPB49aOA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 64ysAUabXF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Ek0aqUZKk2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal sdZ4QKDuIX สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal n985JUGdf9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7BSqNTzHTk สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal nnnR5EZEUH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 5wzhTWLP9I สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qMisjbR5BF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal mKWimVbvZ2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal o5O54U8uk5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ViO3sBaI3E สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal iHhgDpK9EK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal YV9tLBK0LE สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ZqTYuKI8fr สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal TMJcq6JOMS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal pe5eiyPsgT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ckEnJIRlP7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal bhs8AO3Lj3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal RumOfXwJnQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vbzSZPPwyd สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal MdrAivvr0P สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal FyzTpMqsQ4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal oCKhecVq6S สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Nip9nskSzq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal sf2wTpLqN5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Cnm43bu76G สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal OSyL3Mmdcj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal g0Wkufdgta สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ymWLAIuqjr สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal KOic08T0LB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal flM8J0sK6k สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal bm8bwz6vjq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal pKUTFHr9IV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal eat1jd2MX8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal bm4EmewokC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HSzsidvem1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal J4a5Yu2nm5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal S6BqSEdeSp สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal h8bnmuVcXc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Ez4WPHlAQ0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal zVGY53qqW0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal bErcPHZCHN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vUBIDZcmjY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7Hv17CMbpB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal GAG4rMJrqE สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal QRTCrDbUWs สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2M1bfNM0Ny สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HjLAKztjgm สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal gHUq7K4MO0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี