สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สโมสรนักศึกษา คณะกรรมการนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ และคณะกรรมการนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดการแข่งขันกีฬา CDTI Game เพื่อดำเนินรอยตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ว่า “กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ” และเพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพใจ กระชับความสามัคคี ฝึกการทำงานเป็นทีม เป็นผู้ที่รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา และเพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 6 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตซอล วอลเล่ย์บอล แชร์บอล แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส และเกมกระดาน โดยการแข่งขันมีขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 15 และ 21 – 22 มีนาคม 2562 ณ สนามวชิราวุธวิทยาลัย สนามโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร และอาคาร 615 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ปภาภรณ์/ข่าวgal 2I3Rl1iMra สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2R0cB0ipF1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 9k67TsLlSD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal zSlM5HdIWN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HZOCYrrpRB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal QGlpfNNIbV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal CXMbV8eZib สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 20zysnsn8t สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ADPVP7wC3W สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 0ri2EpGop1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal cdIK9NMk8O สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ghUeFM8NP8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2e1ICyu7KU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal sAnVvbeOtO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal B8HwuP7ZrH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal RdPGRqs4c4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Y1wh4aGLy6 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BK4W9jKX2W สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal sZVfsiJEmA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal C92c6DJ0lY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal s0wOMCvZls สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal d7eMAJN8As สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal S4ZXBfIFcp สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 72OLl8SvAZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal TdGowMvbp3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lTKeJ6DLHP สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ZYXS8cmkTC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qbwrOTVK03 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal P9uzSkahaO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal RwUYDOrpaj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal d8RySSdeUD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HH9JZ5OEJh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ytysHdeP14 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal E1X43ScEme สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ygwiugo826 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal szOEBMcLCf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal YEc3wjgScu สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal IZghsXvHMw สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal sUXzlEspRl สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6Dh0v5OTr4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ObSpo0OA16 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal tqTQmo2Bcv สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ZASJHrTeKf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vg84XKb65z สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal nJndqMVflO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal CODjk79r6B สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ZDhmRH8NWt สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal cV4cprJd49 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal I0NMXX6IU8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal LUzGC69lo3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal N3KnUhjLVO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal XjcdlqCfzZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 9LC6QGZ2km สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal fNXnSU830d สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal necfEBfsch สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 67LCPu8NzQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal cMhJ4MZtU1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ppJ7aSVXd3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal AH6trNVk2F สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal mN8dl06ze1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal MJlJ1El2qk สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal QTBd7ob1iG สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal CZGrUwzr8C สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal zUSpAKP2O2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vhXhiC0LYj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal bYcIHJGmZ5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal QAwIwYFgp5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qrIHNzoWnl สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal SdzZBG7wjA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jIvHJwX4Hw สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BKQGoHPzSM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6JKJQApPDK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HlyYl33aXv สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wro00glbyv สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal gEMsnuc3Rc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal h6f1dpU9m7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Pw1iV5FDsN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal v7rtZAFlVy สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal pYk8A2sMeV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal IiAQwWQDv5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal US6rGT4cTp สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal H71DntV68i สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal MvzyGvGVvZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal IUsJ64Jpto สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal MVkZbYBrrN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal kaMMELmj6i สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vyzrwEb48R สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal bC6n78VDte สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal na4QTaUDAo สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ENmdMYUUvd สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal P6TaeucHgr สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal EHRWrWJqqE สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal EGtp3nHn8C สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี