สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

หารือความร่วมมือทางวิชาการ

วันที่ 1 เมษายน 2561 รศ. ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมหารือทางวิชาการกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปนัดดา ธนสถิตย์ อธิการบดีสถาบันกันตนา ในการผลิตวีดีทัศน์เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ณ ห้องประชุมสภาชั้น 4 สถาบันเทคโนโลจิตรลดา ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี