สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

การฝึกทักษะพื้นฐานทางช่างสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2562 (สัปดาห์ที่2)

ในสัปดาห์ที่2 นักศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมด้านพื้นฐานช่าง เรื่องการอ่านแบบงาน การวัดทางกลและไฟฟ้า ระบบความปลอดภัยในการทำงานช่าง โดยปฏิบัติการแยกเป็น 3 กลุ่ม เพื่อเข้าเรียนใน3กลุ่มงาน ได้แก่ 1.ปฏิบัติงาน ตัด ตะไบ งานเจาะ ทำเกลียวนอก-ใน 2.ปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟ้า เชื่อมแก๊สและพับโลหะ 3.ปฏิบัติงานกลึงพื้นฐานและเครื่องอัตโนมัติ ซึ่งนักศึกษาใหม่จะเรียนทุกกลุ่มงาน กล่มงานละ10วัน โดยนักศึกษาจะเปลี่ยนกลุ่มฝึกพื้นฐานในวันที่ 22 เมษายน 2562gal U5CisZL9P6 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal VeonmsGPlI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal dfHLEJ5Fzo สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal gKr84isS2h สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal RWFPKZshpK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal O1sTl3rg9o สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Xh8AzAzlJp สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal NGAerBupIQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี