สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562

เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ประจำปี 2562 คณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ได้ร่วมรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโสผู้เป็นเสาหลักของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในวันที่ 11 เมษายน 2562สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 8LPWmIjvbb สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal CVmr0nEiWb สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal F01XyFvep8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Jh0KfzqKNP สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal tB2tmh3M1Q สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal A2Om22XkHM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal OEOBSm8tSK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี