สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

เทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2562

เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี2562 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาได้จัดพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ในวันที่ 11 เมษายน 2562 ณ อาคาร604 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะบุคลากร และนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาgal 0AbyIY0vYj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal QDsiW5CWqP สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal IU2ONLgwEf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal R7EtRGITuE สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal E9sjCjZkdu สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี