สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการสถาบันขงจื่อฯ

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 รศ. ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล โดยพระพรหมมังคลาจารย์ ประธานสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 4 อาคาร 60 พรรณนา ราชสุดาสมภพ (604) การลงนามครั้งนี้ครอบคลุมด้านการร่วมมือสร้างและพัฒนาทักษะและความสามารถด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน การพัฒนางานวิชาการ ร่วมกันจัดทำแผนงานการจัดกิจกรรมทางวิชาการ การฝึกอบรม การสัมมนาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน การเสริมสร้างและพัฒนากิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และงานวิจัย เพื่อส่งเสริมการศึกษา การเรียนการสอนภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน ปภาภรณ์/ข่าวgal EcBQvE443p สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wbAajg2QMn สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal kwSif7MGoF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal moAz1AKDwT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal QlRPqc0Nd9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal iuGIaXoY1L สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal VPOOaIwtq4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 8vdrKo6YqO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal oNA5wL3UJ4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal KP0FkmaERf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal TEs2rvhNZ7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal LTtfbpa0DT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal N4bj2dzolN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal UEzvRobNkC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Qk9D1Ie1sT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal RKAyNib4W3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal N3XJftqhSg สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal OYqGgGN3mc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal KzvY1fm8eN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jdiTjOEmIo สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qpjfaEe2IV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal GUbyGc4UlK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal N3Z5kbm182 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Zboh5I6K4O สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal bK4ra7HHJU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal biX4KWfer4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal KZwCPXOPK2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal awil4Yy9TT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal W9SrZbtvP1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4QVbwH2oPn สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal PTtiWVOdJO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal OjDIX0WYyO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal W3HI06zW3z สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6ZNGyAZKFW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal GUOLlZS3HC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ZAn8eoQsqj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal bYtFeF5oFI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal iVTLB7rGv6 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal b7hgbgHXG5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal KwD8FSwwlX สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Kz8N2emtQZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Blnqay8G1z สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal YhdCZaCW8a สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี