สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

รับรางวัลการประกวดผลงานนวัตกรรม

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา คว้าเหรียญเงิน ITEX 2019 SILVER MEDAL และรางวัลพิเศษ Commending excellent and creative effort to invent ประเทศฮ่องกง จากการเข้าร่วมประกวดผลงานในงาน The International Invention, Innovation & Technology Exposition (ITEX) ครั้งที่ 19 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 2-4 พ.ค. 2562 โดยผลงานที่ได้รับรางวัลคือ Innovative “Ficus carica” pudding for Aging consumers นวัตกรรมอาหารเสริมพุดดิ้งที่มีคุณค่าทางอาหารสูงเพื่อผู้สูงอายุจากลูกฟิกส์ นำทีมโดย อ.ณัฐพงศ์ วีระทวีพร อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ ดร.เดวิด มกรพงศ์ อ.พิเศษ น.ส.จารุมน คุ้มวงษ์ น.ส.อติพร ทองใบโต น.ส.ศุภธินี บัวเงิน นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจอาหาร และน.ส.มนสิชา สุวัจนานนท์ นักศึกษาสาขาการตลาด ปภาภรณ์/ข่าวgal fK0ZnHa5Oh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal AEr5O1uCgJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal KgiaiIBMku สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Zzp2qruCSu สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal XwuaAoNfe7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal o8eo7B6iHU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี