สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

รับรางวัลการประกวดผลงานนวัตกรรม

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา คว้าเหรียญเงิน ITEX 2019 SILVER MEDAL และรางวัลพิเศษ Commending excellent and creative effort to invent ประเทศฮ่องกง จากการเข้าร่วมประกวดผลงานในงาน The International Invention, Innovation & Technology Exposition (ITEX) ครั้งที่ 19 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 2-4 พ.ค. 2562 โดยผลงานที่ได้รับรางวัลคือ Innovative “Ficus carica” pudding for Aging consumers นวัตกรรมอาหารเสริมพุดดิ้งที่มีคุณค่าทางอาหารสูงเพื่อผู้สูงอายุจากลูกฟิกส์ นำทีมโดย อ.ณัฐพงศ์ วีระทวีพร อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ ดร.เดวิด มกรพงศ์ อ.พิเศษ น.ส.จารุมน คุ้มวงษ์ น.ส.อติพร ทองใบโต น.ส.ศุภธินี บัวเงิน นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจอาหาร และน.ส.มนสิชา สุวัจนานนท์ นักศึกษาสาขาการตลาด ปภาภรณ์/ข่าวgal fK0ZnHa5Oh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal AEr5O1uCgJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal KgiaiIBMku สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Zzp2qruCSu สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal XwuaAoNfe7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal o8eo7B6iHU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี