สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Share & Learn ตลาดนัดปันรู้

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 อาจารย์ตฤษณา โสรัจจ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาศึกษาทั่วไป และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดกิจกรรมนำเสนอผลการเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีไทย ในรายวิชาวัฒนธรรมและวิถีไทยในโลกาภิวัตน์ ภายใต้ชื่อ “Share&Learn ตลาดนัดปันรู้” โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนำมาถ่ายทอดให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านการลงมือปฏิบัติ สำหรับฐานแสดงผลงานการเรียนรู้ประกอบไปด้วยฐานถักเปลญวน ฐานทำธูปสมุนไพรไล่ยุง ฐานโมบายเปลือกหอย ฐานสมุนไพรไทย ฐานดินสอพอง ฐานทำข้าวตัง ฐานทำข้าวเม่า ฐานทำผ้าบาติก ฐานทำเครื่องปั้นดินเผาจำลอง ฐานสานปลาตะเพียน ฐานประดิษฐ์ใบพัดไม้ไผ่ โดยนอกจากผู้เข้าร่วมจะได้ลงมือปฏิบัติตามฐานการเรียนรู้แล้วยังได้ร่วมกันอุดหนุนสินค้าของนักศึกษาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการสืบทอดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยต่อไป ปภาภรณ์/ข่าวgal nv2OLGlwVL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jJeKrHUYOr สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal R1TtONZ2Bn สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1G94a4YcSu สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal FPgOTrSSDL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal gvT2oAYYy7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal E4Ro6vBSsu สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal YLJ6pVgstU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7fWtVZzkje สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 864yRWzT9K สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal unwCZJnaww สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal WRRXB1PhKB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 61J1DdLXTp สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal dW5A0yJeeg สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal e5zkYDVZEy สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal pAbNzCITVV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lJEXcLRopC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal pJ3f2omt9A สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal AW7Eba3yDc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal SqTchEV3F7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal GAFfYGlgWS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal S35AX5zqNA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal uklG35ojFy สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jCZbzBcpTX สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal PL2UlZ0VpN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ye38z1Mu0q สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal JtGorT9ihy สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3tkyLacoSP สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal O0HTZZtH0f สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal bzoYqUkjdb สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal FN2jiV1ocN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 58SaJSIs7W สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vodDYIlaqs สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal yvcIKHgAaN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Ak8zvHbH64 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal T97BcLaN9u สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal sUvhPDDICs สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Lf3PDAc17N สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vA0bQYScfO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal GU2tUU1Ov1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal JHcOZmKfoR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4DEY7sL7um สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal yKI2EzAnjt สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HPi0BilaB7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal fWOV8lSYOT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal KEsWtridHH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal OnMRwmTiQT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal gvEvTI6hMC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal VG97uIJcCE สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7EjQKJM1cf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal v5CMUvdNnR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 0hrFgy71GC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Pa5ZhzH1Lk สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal voBs6UbEK0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 01cWu8W3sf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal F75S4A10Dt สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal FB1J9SGJMQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hY5haVg27v สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 5sW9iAJuBQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal m9eo3An4wN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี