สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดโครงการอบรมด้านการจัดการธุรกิจอาหาร รุ่นที่ ๓ (Chitralada miniFBM 3) ภายใต้หัวข้อ “ธุรกิจอาหารออน์ไลน์กับสไตล์สังคมยุคดิจิตัล” โดย รศ. ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นประธานในพิธี สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่จัดต่อเนื่องทุกปีเพื่อให้ผู้ประกอบการด้านธุรกิจอาหารและผู้ที่สนใจการทำธุรกิจอาหารพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ด้านการทำธุรกิจและโภชนาการเพื่อสุขภาพในโลกดิจิตอล จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ – ๗ กรกฎาคม ๑๕๖๒ ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจอาหารผ่านหัวข้อการอบรมที่หลากหลาย อาทิ โภชนาการอาหารเพื่อสุขภาพ โดย ผศ.ดร.เอกราช บำรุงพืชน์ การออกแบบอาหารอย่างไรกับภาวะ หวาน มัน เค็ม โดย ผศ.ดร.ชนิดา ปโชติการ ความปลอดภัยกับธุรกิจอาหาร โดย ศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต กฎหมายอาหารที่ควรรู้สำหรับธุรกิจอาหาร โดย ดร.ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ การตลาดในสังคมยุคดิจิทัล โดย รศ.มล.สาวิกา อุณหนันท์ Service Marketing โดย ดร. เอกก์ ภทรธนกุล การตลาดสไตส์ญี่ปุ่น โดย ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ Food Design โดย สุทธิพงษ์ สุริยะ Branding และPackaging โดย คุณพีรวงศ์ จาตุรงคกุล บัญชีต้นทุนสำหรับธุรกิจอาหาร โดย อาจารย์นวพร บุศยสุนทร Food innovation โดย ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการยังได้ทำกิจกรรม workshop จากผู้บริหารสถานประกอบการชั้นนำโดยตรง พร้อมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรเขากระปุกตามพระราชดำริ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ปภาภรณ์/ข่าวgal rik1BANGrw สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal kShUmlsnBe สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7M1HmMmDb5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 9gDgfYZQ3t สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Hoeeh2Q6dL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6fzjfM4QIc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal SbaMolqgF4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Wguhi6S6Mj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ihmrHC0Kn7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 85AALFgpIO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal rZc46hOJhc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal gvzgv6An0V สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal fWIh1Ncaqy สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal NkQED9pfWv สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal bMQcucZRPb สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vVzvS3wrk0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal icrCe3qaZ9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal zyA2bCepEa สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal IkbHTWcZpI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal rV67Z327q7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal C3NhiGLXjM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal WHswKE8Y3N สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vPC64JCZov สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal CEvMrU8SaN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6Q0ZwjSUlX สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal GjEfStFD1t สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ydDoV9NjH0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal CkG4WU8m47 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wLc0cLAV8U สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal KETdbERjDV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal k06ZlIA4un สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vA255U9Cmt สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal E3BrlT76Rq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal eutryAImj0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal fAtC1be1VC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี