สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

วางพวงมาลา รัชกาลที่ 8

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562 คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี