สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

ถวายพระพรชัยมงคล

เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศให้สถาปนา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ตัวแทนบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ถวายแจกันดอกไม้ถวายพระพรชัยมงคล ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ปภาภรณ์/ข่าว

ระดับปริญญาตรี