สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ทัศนศึกษานิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ฝ่ายกิจการนักเรียนและนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดกิจกรรมทัศนศึกษานิทรรศน์รัตนโกสินทร์ แก่นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมของยุครัตนโกสินทร์ ควรค่าที่คนไทยจะได้รับรู้และภาคภูมิใจ โดยมุ่งหวังที่จะกระตุ้นให้มีความชื่นชอบและสนใจที่จะศึกษาค้นคว้าและภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ ศิลปะ และมรดกทางวัฒนธรรม ในยุครัตนโกสินทร์ที่บรรพชนไทยได้สั่งสมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร ปภาภรณ์/ข่าวgal G8rssXF1ve สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal NZkLfI6MAf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jdE02frUfc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal r87TpKwyXh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal eHT6XwRd5Z สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal eIIVUV21Fb สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 0Y8w7uCLnw สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4dSy1bLdDm สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal aQa1lmFZu9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal U8s5MGLVOp สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal s4dFXup9ky สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ddsqwetTOb สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal CzzeW7HVYR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HyaEeF87Ew สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2hck9Sz8fJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal XkNLWUKWQK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal J8WtRLl5bY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal iriSFeZnaX สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 0bVemhuN5F สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal LgVcJn9opE สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal POm0PImvIQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wldamgqNbF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal dccjL2mzIz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal MRGPAqRZKr สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lYfomwXjYL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal c4XFvuTYnH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal P7KUffrSlM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal TYCPsuANAM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Rdv9l5DTU4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal QKjWWRkaJL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal nYLRbnOZgi สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4nqic5mK6V สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Sf3ogyWsOI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ZtgjFtzJ10 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7fyMQCjIC5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal g0bC6TEHZD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4jshDC9cLo สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal QgOC7Z0VZg สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal S6tNidbsBA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal p8Q6T6K9My สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 5KtcCWOSud สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal WZJHUZXlRi สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Wt585c2KT1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal XU9Qh1k3pf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal AhJJORdqCB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6uq0AowsCC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Iu3SfwvFMD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 8Ww0uycfLP สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal V8Gbc77K8M สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal WU5zP3NGc4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal y0X5RgXeeu สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3H6cyndSrC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wrtkcpfWm5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal NPcfUZWFVL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7U2JK2ojzj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal XtLjvczyzw สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qRDVXeQ9hg สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal mlLtfaeLJc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal rXAGmXcjgb สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Qam2qg2nWX สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Thjcdg3yqN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jHnYpNThrz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal WRSnRtMoVp สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal WVFHpUSDGB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี