สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

แนะแนวการศึกษาต่อ

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยคณาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีดิจิทัล และฝ่ายกิจการนักเรียนและนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ออกแนะแนวการศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์ “ทุนส่งเสริมการศึกษาสำหรับรักเรียน/นักศึกษาในส่วนภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2563” แก่ผู้บริหารและคณาจารย์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วิทยาเทคนิคชัยนาท วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม และวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

ระดับปริญญาตรี