สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

แนะแนวการศึกษาต่อ

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยคณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีดิจิทัล และฝ่ายกิจการนักเรียนและนักศึกษา (งานทุนฯ) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ) ออกแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (โครงการการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีรอบเรียนดีโควตานักเรียน/นักศึกษาในส่วนภูมิภาค ปีการศึกษา2562) แก่ผู้บริหารและคณาจารย์โรงเรียนอุทัยวิทยาคม โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี และวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

ระดับปริญญาตรี