สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

การเข้าใช้งานและการลงทะเบียนเรียนใน Google ClassRoom ในภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2562

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

การเข้าใช้งานและการลงทะเบียนเรียนใน google ClassRoom ในภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2562

ขั้นตอนการใช้งาน

1. วิธีเข้าใช้งาน Google Classroom    https://drive.google.com/file/d/1qNy19A5AgjuRBYphW2EFvoH3ZRnJllvs/view?usp=sharing

2. ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาต่อไปนี้ตามเอกสารด้านล่าง ในภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2562 ลงทะเบียนเข้าห้องเรียน Google Classroom ในแต่ละรายวิชาเพื่อใช้เป็นช่องทางในการติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน *ขอให้นักศึกษาลงทะเบียนเข้า Google Classroom ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2563

3. ขอเชิญ นักเรียน/นักศึกษาร่วมทำแบบสำรวจ ความพร้อมในการใช้งานอินเตอร์เน็ต
https://forms.gle/NmJeRq2Jx4s1zXmg7

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี