สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

รับมอบของ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 ตัวแทนสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดารับมอบของจากกลุ่มบริษัท บีเจซี บิ๊กซี เพื่อใช้ในกิจการของสถาบัน ณ อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ปภาภรณ์/ข่าวสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี