สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563 ​​​​​​​คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา วันอังคารที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 604 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า เขตดุสิต แขวงดุสิต กทม.

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี