สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเตรียมสื่อเพื่อการเรียนการสอน online”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

วันที่ 4-5 มิถุนายน 2563 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการเตรียมสื่อเพื่อการเรียนการสอนออนไลน์  โดยวิทยากร นายเกรียง  คุปตรัตน์  หัวหน้างานนวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน  สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และคณะครูผู้ช่วยวิทยากรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ มีคณะครูเข้าร่วมโครงการ จำนวน 46 คน โดยมีเนื้อหาเทคนิคการเตรียมสื่อ (ภาพนิ่ง คลิปวีดีโอ ภาพกราฟิก แอนนิเมชั่น ฯลฯ) ผ่านการใช้โปรแกรม PowerPoint โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเตรียมทำสื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแผนการสอน และเพื่อความสะดวก ลดความยุ่งยากในการบริหารจัดการสื่อระหว่างดำเนินการสอน เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโควิด-19  ทำให้นักเรียน-นักศึกษาไม่สามารถเดินทางมาเรียนที่สถานศึกษาได้ตามปกติ ณ อาคาร ๖๐ พรรษา ราชสุดาสมภพ ชั้น 3 ห้อง 4302  สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

ชาติภักดิ์ / ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี