สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

รับมอบสิ่งของ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา รับมอบสิ่งของ และวัตถุดิบสำหรับจัดทำอาหารกล่องแก่บุคลากรทางการแพทย์ช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 จากนางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และนางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) ณ อาคาร 611 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยสิ่งของและวัตถุดิบที่นำมามอบ ได้แก่ พาย จำนวน 36 ชิ้น, บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 20 ลังใหญ่ (3,600 ห่อ), ข้าวสาร จำนวน 100 ถุง และหน้ากากอนามัย จำนวน 10,000 ชิ้น

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี