สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ส่งมอบของให้แก่ประชาชน

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ศูนย์อาสารัตนโกสินทร์ นำสิ่งของที่ได้รับมอบจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาไปมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 

ชาติภักดิ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี