สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ส่งมอบของให้แก่ประชาชน

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ศูนย์อาสารัตนโกสินทร์ นำสิ่งของที่ได้รับมอบจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาไปมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 

ชาติภักดิ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี