สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

หน่วยงานและชุมชน รับมอบวัตถุดิบจากสถาบัน ฯ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 หน่วยงาน/ชุมชน นำวัตถุดิบที่ได้รับมอบจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา มาประกอบอาหารในเมนู ไข่ต้มและแกงเทโพผักบุ้ง หมูหวาน พร้อมมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชน ได้แก่ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ, Hospitel โรงแรม Century  Park โดยโรงพยาบาลรามาธิบดี, ชุมชนผู้ยากไร้ 3 ชุมชน, ร้าน Salt Pepper และบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์  

ชาติภักดิ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี