สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

แบบลงทะเบียนขอรับเงินค่าอาหารกลางวันคืนของนักเรียนและนักศึกษา ระดับ ปวช. / ปวส.

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

แบบลงทะเบียนขอรับเงินค่าอาหารกลางวันคืนของนักเรียนและนักศึกษา ระดับ ปวช. / ปวส.
โดยค่าอาหารกลางวันทางสถาบันได้จัดเก็บในวันลงทะเบียนเรียนและชำระพร้อมกับค่าธรรมเนียมการศึกษานั้นมีการจัดเก็บ ดังนี้ ระดับ ปวช. ค่าอาหารและค่านม คนละ 6,900 บาท และระดับ ปวส. ค่าอาหาร คนละ 6,000 บาท แต่เมื่อนักเรียน/นักศึกษาไม่สามารถมาเรียนที่โรงเรียนได้ปกติจึงไม่มีการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน/นักศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1/2564 ทางโรงเรียนจึงมีมติคืนเงินค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียน/นักศึกษา เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองในสถานการณ์วิกฤตทางเศรษฐกิจขณะนี้ โดยสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง

แบบลงทะเบียนขอรับค่าอาหารกลางวันคืน
ระดับ ปวช.  >>  https://forms.gle/oZXjg1KhqpRhD6Ey8
ระดับ ปวส.  >>  https://forms.gle/AA57CXKq2gGC4sA96

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานการเงินและบัญชี 0-2280-0551 ต่อ 3294

 

ระดับปริญญาตรี