สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม “ความรู้ด้านสมองกลฝังตัว”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

โครงการอบรมความรู้ด้านสมองกลฝังตัว คณะเทคโนโลยีดิจิทัล สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
ร่วมกับสมาคมสมองกลฝังตัวไทย ร่วมกันจัดอบรมความรู้ เรื่อง "การพัฒนาล็อคอัจฉริยะด้วย LINE bot และอุปกรณ์ระบบสมองกลฝังตัว" วิทยากรโดย ผศ.ดร.ศุภชัย วรพจน์พิศุทธิ์

กำหนดการอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 9.00 – 16.00 น.
ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/v9DCkXK1EBwoyEzj8
(ทางผู้จัดงานจะส่ง Link การประชุมไปให้ทาง E-Mail ก่อนการอบรม)

ผู้เข้าอบรมจะต้องเตรียมการก่อนการเข้าร่วมอบรมดังนี้
– ติดตั้งโปรแกรม Arduino IDE และส่วนต่อขยาย Arduino Core for ESP32
– จัดหาบอร์ด M5StickC ติดตั้งไดรเวอร์ FTDI และทดสอบการทำงานของบอร์ด
– ทบทวนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา C/C++ และภาษา Python
– ผู้เข้าอบรมสามารถดูขั้นตอนได้จากคลิป https://qrgo.page.link/FaFPs

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี