สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

พิธีลงนามโครงการความร่วมมือมิตรภาพชุมชนอาชีวศึกษาไทย-จีน

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.คุณหญิง สุมณฑา  พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมพิธีลงนามหนังสือบันทึกความเข้าใจความร่วมมือสาขาวิชานานาชาติลูปันเวิร์คช็อปประเทศไทย โดยคุณหวังอี้หลง เลขาธิการพรรคฯ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอาชีวศึกษาเทียนจินโป๋ห่าย พร้อมทั้งคณะผู้บริหารทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ คุณมยุรี ศรีระบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา คุณวิโรจน์ ธิมา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ ดร.นิรันดร์ สมมุติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี คุณปัญญา กฤษเจริญ มุขนายกวิทยาลัยอาชีวศึกษาเครือดรุณา และคุณหยูหลันผิง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอาชีวศึกษาเทียนจินโป๋ห่าย ในรูปแบบประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรมติงติง โดยมีกรอบความสำคัญกล่าวถึงความร่วมมือทางด้านวิชาการการจัดการศึกษาในระบบทวิวุฒิ ในสาขาวิชาความร่วมมือการฝึกอบรมการบริหารจัดการโครงการและร่วมพิธีลงนามคำประกาศ “ร่วมสานฝันโลกสีเขียว ร่วมสร้างบ้านสวยไปด้วยกัน” ณ ห้องรัตนเกษตร ศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

ชาติภักดิ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี