สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

บรรยาย​ออนไลน์ให้นักศึกษาในหัวข้อ​ “การออมและการวางแผนทางการเงิน”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันพฤหัสบดีที่​ 16​ ธันวาคม 2564​ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดบรรยาย​ออนไลน์ให้นักศึกษาในหัวข้อ​ "การออมและการวางแผนทางการเงิน"​ โดยคุณกฤษฎ์​ รอดประชา​ ผู้ช่วยเลขาธิการกองทุนการออมแห่งชาติ​ และ​ คุณเศรษฐวัฏ​ ภู่ตระกูล​ เจ้าหน้าที่บริหาร​ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์​ ซึ่งได้มาถ่ายทอดความรู้ให้นักศึกษาเห็นความสำคัญของการออมเงิน​และแนวทางการลงทุนที่ต่อยอดจากการออม​ และข้อควรระวังต่าง ๆ​ ในการลงทุน

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี