สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ต้อนรับคณะ ปตท.

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ให้การต้อนรับ นายบัณฑิต พัฒนศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารเทคโนโลยี บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และคณะ พร้อมด้วยนายธนา สราญเวทย์พันธุ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอไอ แอนด์โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด และคณะ ในโอกาสเยี่ยมชการดำเนินงานของสถาบันการจัดการเทคโนโลยีเกษตรนวัตและนวัตกรรมเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จ.ระยอง เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และข้อมูลทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ พร้อมศึกษาแนวทางการสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ร่วมกันในอนาคต

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี