สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

กิจกรรมประกวดโครงงานนักศึกษา “Technological Wisdom to Create Communities and Industries Innovation”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ขอเชิญเข้าชมกิจกรรมประกวดโครงงานนักศึกษา “Technological Wisdom to Create Communities and Industries Innovation” เพื่อส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ภูมิปัญญานักเทคโนโลยีสู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อชุมชนและอุตสาหกรรม จัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ณ โถงชั้น 1 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) โดยมีสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมจากนักศึกษา ได้แก่ เครื่องตรวจสอบและจำแนกเสียงแตรด้วยปัญญาประดิษฐ์ สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ ชุดตรวจวัดปริมาณฝุ่นบนพื้นผิวของแผงโซล่าเซลล์โดยแสดงผลผ่านแอปพลิเคชัน และอื่น ๆ อีกมากมาย เป็นต้น

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี