สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

การศึกษาประสิทธิภาพของสารเคมีต่อการลดลงของเชื้อจุลินทรีย์ก่อนกระบวนการแช่แข็งมะม่วง

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

การศึกษาประสิทธิภาพของสารเคมีต่อการลดลงของเชื้อจุลินทรีย์ก่อนกระบวนการแช่แข็งมะม่วง
โดย คุณอัษฎาวุธ จันทร์วิเศษ คณะบริหารธุรกิจ
ที่ปรึกษา อ.ณัฐพงศ์ วีระทวีพร คณะบริหารธุรกิจ

ผู้วิจัยได้ศึกษาวิธีการลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์บนพื้นผิวมะม่วงก่อนกระบวนการแช่แข็ง ณ บริษัท สวิฟท์โฟรเซ่น จำกัด อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ โดยเปรียบเทียบสารเคมี 3 ชนิด ประกอบด้วยคลอรีน โซเดียมไดครอไรด์ไอโอไซยานูเรตและกรีนไบโออกไซด์ พบว่า กรีนไบโอออกไซด์มีประสิทธิภาพในการลดปริมาณเชื้อ TPC มากที่สุด ส่วนสารเคมีทั้ง 3 ชนิดมีประสิทธิภาพในการลดประมาณเชื้อ E.coli,Coliform

รับชมชิ้นงาน ได้ที่ นิทรรศการออนไลน์ "CDTI Virtual Exhibition 2021" คลิก!!

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี